Batožina

 
 

Na cesty, najmä na tie dlhšie, sa zvyčajne vyberáte s batožinou. Preprava batožiny autobusom je výhodná obzvlášť v medzištátnej doprave: neobťažuje Vás detailná kontrola batožiny ako na letisku, môžete si vziať aj viac batožín, nečakáte na ňu ale máte ju hneď k dispozícii a za základnú batožinu spravidla neplatíte.

V autobusoch sa Vaša batožina prepravuje ako príručná alebo ako cestovná batožina.

Príručná batožina:
- Je batožina, ktorú si cestujúci zoberie so sebou do autobusu. Nesmie presahovať rozmer 20 cm × 30 cm × 50 cm. Prepravuje sa bezplatne, spoločne s cestujúcim. Cestujúci je povinný umiestniť si príručnú batožinu tak, aby neprekážala pri vstupe/ výstupe ani v uličke autobusu. Za bezpečné uloženie príručnej batožiny zodpovedá cestujúci. Dopravca neručí za príručnú batožinu prepravovanú v priestore pre cestujúcich.

- Dospelý vo veku 26 – 59 rokov, mládež a študent vo veku 12 – 25 rokov a dieťa vo veku 4 – 11 rokov  majú nárok na prepravu  1 ks príručnej batožiny.

- Dieťa vo veku 0 – 3 roky nemá nárok na prepravu príručnej batožiny.

Cestovná batožina:
- je batožina, ktorá sa prepravuje v batožinovom priestore. Na medzinárodných linkách (s výnimkou linky Bratislava - Wien.

- Dospelý vo veku 26 – 59 rokov, mládež a študent vo veku 12 – 25 rokov a dieťa vo veku 4 – 11 rokov  má nárok na bezplatnú prepravu  2 ks cestovnej  batožiny. 

- Rozmer jednej cestovnej batožiny nesmie presiahnuť 170 cm (počíta sa súčet rozmerov: výška+šírka+hĺbka).

- Maximálna váha oboch kusov cestovnej  batožiny je stanovená do 40 kg.

- Dieťa vo veku 0 ¬– 3 roky nemá nárok na prepravu cestovnej batožiny!

- Cestujúci zodpovedá za dohľad nad svojou batožinou pri jej nakladaní alebo vykladaní z/do batožinového priestoru.

- Tretia, extra batožina ako aj lyže, snowboard resp. nadrozmerná batožina sa neprepravuje.

- Prepravu detského kočíka musí cestujúci  nahlásiť pri kúpe cestovného lístka. Detský kočík môže byť prepravený iba v prípade prepravovaného dieťaťa v autobuse.

- Cestovná batožina nesmie obsahovať šperky, artefakty, vzácne kovy, známky, zbierky, hotovosť alebo iné platobné prostriedky (bankové karty, cenné papiere) mobil, zbrane, pas a iné doklady, drahé kožušiny či doplnky.

- Nie je povolené prepravovať batožinu bez cestujúceho.

- Každá batožina ukladaná do batožinového priestoru autobusu musí byť označená batožinovým lístkom.

Všetky podrobnosti súvisiace s batožinou nájdete v Tarife a v Prepravnom poriadku našej spoločnosti.

Súvisiace informácie

Vyhľadanie spojenia