Lehetséges a jegyek sztornózása?

Áno, cestovný lístok môžete vystornovať za nasledovných podmienok:
Ak cestovný lístok vrátite v pokladni (resp. vykonáte storno telefonicky alebo e-mailom) viac ako 48 hod. pred odchodom spoja z východzej zastávky, z  ceny  lístka sa  odpočíta 25%-ný storno poplatok. Ak storno vykonáte menej ako 48 hod. a viac ako  2 hod. pred odchodom príslušného spoja z východzej zastávky, z ceny lístka sa odpočíta   50%-ný storno poplatok.
Vrátenie cestovného pri OPEN cestovnom lístku je možné len v prípade, ak neuplynul dátum jeho platnosti. Nárok na vrátenie cestovného zaniká, ak je  cestovný  lístok vrátený resp. stornovaný menej ako 2 hod. pred odchodom príslušného spoja. V prípade stornovania jednej cesty pri spiatočnom cestovnom lístku na dátum, resp. OPEN lístku, sa cestujúcemu vráti adekvátna časť (rozdiel medzi cenou spiatočného a jednosmerného cestovného lístka), ktorá prislúcha nevyužitému spoju.

Járat keresése