Pozor, zo soboty na nedeľu (28.10.) prechádzame na zimný čas!

25.10.2012

Pozor! Zo soboty na nedeľu bude noc dlhšia o 1 hodinu. Zmena času na zimný bude v nedeľu 28. októbra 2012, kedy sa o 3:00 hodine ručičky hodiniek vrátia späť na 2:00 hodinu.
Autobusy, ktoré budú v noci na ceste, odídu z východzej zastávky vo večerných hodinách podľa cestovného poriadku. Keď príde ku zmene času, autobusy zostanú stáť na určených miestach tak, aby prišli na ďalšie zastávky podľa platného cestovného poriadku.

Na ceste budeme mať v tom čase 5 autobusov do zahraničia a to do Londýna, Rotterdamu, Zürichu, Stuttgartu a Mníchova.

 

Ak cestujete autobusovou linkou inej dopravnej spoločnosti, odporúčame Vám, aby ste sa v prípade cestovania počas zmeny času obrátili pre podrobné informácie na konkrétneho dopravcu.

Vyhľadanie spojenia