Pozor, zo soboty na nedeľu (27.10.) prechádzame na zimný čas!

24.10.2013

Pozor! Zo soboty na nedeľu bude noc dlhšia o 1 hodinu. Zmena času na zimný bude v nedeľu 27. októbra 2013, kedy sa o 3:00 hodine ručičky hodiniek vrátia späť na 2:00 hodinu.

Autobusy, ktoré budú v noci na ceste, odídu z východzej zastávky vo večerných hodinách podľa cestovného poriadku. Keď príde ku zmene času, autobusy zostanú stáť na určených miestach tak, aby prišli na ďalšie zastávky podľa platného cestovného poriadku. Počas zmeny času budeme mať na ceste autobusy zo Slovenska v smere do Rotterdamu. Londýna, Stuttgartu a Zurichu.

Ak cestujete autobusovou linkou inej dopravnej spoločnosti, odporúčame Vám, aby ste sa v prípade cestovania počas zmeny času obrátili pre podrobné informácie na konkrétneho dopravcu.

Vyhľadanie spojenia