Pozor! Zmena zimného času na letný už túto nedeľu 27. marca

24.3.2016

Pozor, nezabudnitezimný čas sa mení na letný. V nedeľu 27. marca 2016 sa o 2:00 hod. posunú hodiny na 3:00 hod. Upozorňujeme cestujúcich, ktorí v sobotu odchádzajú autobusom z Rotterdamu, že v momente zmeny času vznikne autobusu hodinové meškanie.

Vyhľadanie spojenia