Obojsmerný lístok do Milána na EXPO 2015 len za 50€

20.5.2015

Práve pre vás pripravil Eurolines lákavú akciu: Autobusom vás odvezieme do Milána a späť len za 50€. Tak neváhajte a navštívte jedinečnú výstavu MILANO EXPO 2015.
V krátkosti o výstave EXPO MILANO 2015.Výstava EXPO MILANO 2015 je veľkým javiskom, na ktorom účinkujúce krajiny predstavujú inovatívne riešenia súvisiace s výživou planéty a ľudstva a tiež s prístupom k životnému prostrediu. Jedným z najinovatívnejších prvkov výstavy EXPO Miláno 2015 je koncepčný prístup k téme "Uživiť planétu, energia pre život“. ("Feeding the planet, energy for life.")
Motív konceptu sa bude odrážať vo všetkých aktivitách súvisiacich s touto svetovou výstavou. Hoci ústrednou témou je výživa ľudstva, výstava sa zameriava aj na ciele s ňou súvisiace:
- starostlivosť o životné prostredie, v ktorom žijeme, a o miesta na zemi, odkiaľ potraviny pochádzajú
- prirodzená biologická úloha zabezpečiť výživu nielen pre seba, ale aj pre ďalšie generácie s ohľadom na životné prostredie a jeho vývoj

Podmienky akcie do Milána a späť len za 50 €:
- lístok musí byť vystavený na pevný dátum cesty tam aj späť
- lístok je možné vystaviť iba na cesty uskutočnené od 5.5.2015 do 31.10.2015
- lístok s touto cenou nie je možné stornovať ani meniť dátumy cesty
- počet lístkov je limitovaný na 4 kusy pre každý spoj

Vyhľadanie spojenia