DEŇ NARCISOV

11.4.2016

ČO JE DEŇ NARCISOV? AKO SA ZAPOJIŤ?

1. Odfoť si originálne selfiečko s narcisom

2. Pridaj pozitívny odkaz pre onkologických pacientov

3. Postni ho na Facebook alebo Instagram s hashtagom #SomNarcis #Eurolines

Deň narcisov je verejná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná už po 20-ty raz. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 15. apríla 2016 - zaplavia žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov zároveň pomôže zhromaždiť finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch, situáciách a výzvach. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.

Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.

Viac info ako môžete prispieť nájdete >>TU<<

Vyhľadanie spojenia