Štrasburg

 
 

Krajina: Francúzsko
Poloha: 48° 35' 04" s. š. a
07° 44' 55" v. d.
Nadmorská výška: 143 m n. m.
Rozloha: 78,26 km2
Počet obyvateľov: 272 800
Hustota obyvateľov: 3 485/km2
Web: www.strasbourg.fr

 

Štrasburg je mesto na severovýchode Francúzska na hraniciach s Nemeckom. Je hlavným mestom Alsaska a leží na ústiach riek Ill a Rýn. Názov Štrasburg pochádza z názvu Strateburgum – mesto ciest, pretože malo strategickú pozíciu na západnom brehu Rýna.

Na území dnešného Štrasburgu sídlil keltský kmeň, ktorý sa nazýval Argentorate. V roku 12 p. n. l. rímsky generál Drusus založil na tomto území opevnený vojenský tábor pod názvom Argentoratum. Po tom, čo Rimania porazili germánske kmene, hranice posunuli na východ a Argentoratum sa stalo kľúčovým mestom Rimanov až do tretieho storočia nášho letopočtu. V roku 357 mesto zničili Alemani a Frankovia.

V 6. storočí sa Štrasburg stal súčasťou Franskej ríše, v roku 762 tu už existovalo biskupstvo. Mestské práva získal postupne od roku 1129 a od roku 1262 je to slobodné ríšske mesto.

Roku 1681 ho Ľudovít XIV. pripojil k Francúzsku, od roku 1871 patril k Nemecku a bol hlavným mestom Alsaska-Lotrinska, od konca prvej svetovej vojny (roku 1918) patril zase k Francúzsku, počas druhej svetovej vojny (1940-1944) ho okupovalo Nemecko a od roku 1944 je definitívne súčasťou Francúzska. Výsledkom takéhoto striedania je presne vyhranená lokálna identita obyvateľov mesta, ktorá je tvorená kombináciou pracovitosti nemeckého etnika a francúzskej temperamentnosti a sofistikovanosti.

Od roku 1988 je historické centrum Štrasburgu s názvom Grande Île zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO. Historickému centru mesta dominuje gotická katedrála Nôtre Dame de Strasbourg, najvyššia stredoveká budova v Európe s výškou 142 metrov postavená z červeného pieskovca. Známym je tiež roh Hlavného ostrova (Grand Île), kde sa rieka Ill rozdeľuje do množstva kanálov a postupuje cez nie veľmi rozsiahle územie hrazdených domov, ktoré sa nazýva Drobná francúzska oblasť (Petite France). Na jej konci sa nachádzajú turisticky veľmi obľúbené veže a mosty Ponts-Couverts. Nemecká časť (Quartier Allemand) je akýmsi výstaviskom nemeckej neoklasicistickej architektúry. V jej srdci leží Place de la République, rozsiahle námestie sústredené v malom zalesnenom parku.

Štrasburgu určite právom patrí prívlastok „metropola umenia“. Medzi umeleckou obcou je známy svojimi múzeami, ktoré sú domovom pre vzácne umelecké diela od svetoznámych autorov. Tak napríklad v Museé des Beaux Arts môžete obdivovať diela od Rubensa, Boticelliho či Goyu, v Múzeu moderného umenia zasa diela od Moneta, Picassa alebo Renoira. Múzeum ponúka aj nezabudnuteľný výhľad na mesto zo sochárskej terasy. A múzeum Alsacien ochraňuje tradície života v Alsasku.

V Štrasburgu sú tri univerzity (Univerzita Louisa Pasteura, Univerzita Marca Blocha a Univerzita Roberta Schumana), ktoré sú však spojené do jednej, do "Pôle universitaire européen". Sú prepojené s troma miestnymi orgánmi – s Alsaským regiónom, s Basko-Rýnskim oddelením a so Štrasburskou miestnou radou.

Štrasburg je tiež známy ako miesto štartu a prvej etapy cyklistických pretekov Tour de France.

Popri New Yorku a Ženeve je Štrasburg tretím a zároveň aj posledným mestom na svete, ktoré nie je hlavným mestom a sídlia v ňom medzinárodné inštitúcie. Popri Centrálnej komisii pre navigáciu na Rýne je tu tiež Medzinárodný inštitút ľudských práv (sídliaci v Paláci ľudských práv), Európska vedecká nadácia, Sekretariát vedeckého programu „Ľudské hranice“, Snem európskych regiónov, Centrum regionálneho európskeho rozvoja, Arte – európska kultúrna televízia a, pravdaže, Rada Európy, Európsky parlament a Európsky súd pre ľudské práva. Tento fakt spolu s jeho pozíciou robí Štrasburg akýmsi hlavným mestom Európy. Jeho výber po druhej svetovej vojne nebol náhodný, mesto sa stalo symbolom zmierenia medzi ľuďmi a budúcnosti Európy.

Vyhľadanie spojenia